Политика за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Обща информация

Политиката за защита на личните данни е предназначена да Ви информира за обработката на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и допълнителните приложими закони за защита на данни.

Дружеството с наименование “БУДАС“ ЕООД е администратор съгласно ОРЗД и е отговорно за обработването на личните данни на посетителя/регистрирания потребител и контролира обработването на данните му на страниците на електронните услуги на www.ihouse.bg. За нас е важно да сте защитени, докато пазарувате в www.ihouse.bg. Ние спазваме Европейската регулация за защита на личните данни 2018.

2.На какво основание обработваме Вашите данни?

За обработването на данните Ви, както това е описано по-долу, “БУДАС“ ЕООД се базира на следните правни основания:

– Изпълнение на договор: За да може посетителят/регистрираният потребител-клиент да изпълни поръчките си на www.ihouse.bg, е необходимо обработването на личните данни, които той предоставя при регистрацията си и/или регистрацията на поръчката, в регистрационната форма на поръчката и записването на неговите транзакции.
– Законни интереси: Обработването на личните данни е необходимо за подобряване на услугите на “БУДАС“ ЕООД (обработване на статистически данни и данни, които не могат да бъдат идентифицирани), за установяване на опити за измама и за да се защитят законните интереси на “БУДАС“ ЕООД.
– Съгласие: Регистрираните потребители-клиенти трябва да изразят своето изрично съгласие за следните цели на обработването: изпращане на информационни / промоционални съобщения и, само въз основа на автоматизирана обработка, анализ на тяхното потребителско поведение (профили).

3. Информиране, обработване и цели на обработването:

“БУДАС“ ЕООД информира посетителя/регистрирания потребител и посетителят/регистрираният потребител потвърждава, че е информиран за следното:

а) Обработване на лични данни: “БУДАС“ ЕООД ще обработва личните данни на посетител/регистриран потребител-клиент, както те са заявени от него при създаването на профила му и/или поръчката в регистрационния формуляр, за да се изпълни конкретната поръчка през нашия онлайн магазин. Освен това, ако посетител/потребител е дал съответното съгласие, “БУДАС“ ЕООД ще може да обработва лични данни за изпращане на търговска информация и промоционални съобщения и/или създаване на потребителски профил на потребителя-клиент и подобряване на управлението на клиентелата и работата на електронния магазин на www.ihouse.bg.

б) Онлайн поръчки, вид лични данни и цели на обработването:

б.1) Основна обработка

Потребителят/клиентът има възможност да избере 2 начина, за да направи една онлайн поръчка и да декларира личните си данни:
1. Като посетител: В този случай личните данни на посетителя/клиента ще се запазят в архивите на “БУДАС“ ЕООД до завършването и доставянето на конкретната му поръчка, с изключение на данните за транзакции за данъчни цели, като обработката им ще се отнася само до изпълнението на договора за продажба.
2. Като регистриран потребител на електронния магазин: В този случай клиентът/потребителят е създал потребителски акаунт в нашия онлайн магазин и неговите лични данни ще бъдат съхранени в архивите на фирмата, докато не поиска тяхното изтриване. Веднъж годишно “БУДАС“ ЕООД ще изисква от потребителя/клиента да потвърди верността на информацията, която съхранява, и да я актуализира, ако има промени. Потребителят/клиентът може по всяко време да променя или коригира данните си, като влезе в акаунта си в www.ihouse.bg (login) с потребителското си име и парола.

За извършване на всяка транзакция чрез електронния магазин на “БУДАС“ ЕООД (www.ihouse.bg) и за извършване на поръчки за продуктите на фирмата се изискват:
– име и фамилия 

– адрес за доставка на продуктите 

– адрес за фактуриране на поръчката (ако е различен от адреса за доставка) 

– данните за фактуриране (ако е избрано плащане по фактура) 

– телефонен номер за контакт 

– Електронен адрес (e-mail) на клиента.

В случай че бъде поискано даден продукт да бъде доставен на трето лице, различно от посетител/регистриран потребител, последният декларира, че ще носи пълната отговорност за информацията и пълното съгласие на лицето, което определя като получател, за съобщаването на личните му данни на „БУДАС“ ЕООД единствено и само, за да достави съответните продукти до него и поема пълната отговорност за евентуални претенции на това лице към „БУДАС“ ЕООД.

Данните в кредитната карта не се съхраняват на носители на фирмата по време на транзакцията, а се записват директно в защитена среда на сътрудничещата компания, която е предприела маршрутизацията на картите.

Всички данни се третират като конфиденциална информация и се използват за целите на онлайн търговията и клиентската удовлетвореност.

Целта на обработката на данните е изпълнението на договора и конкретната поръчка, комуникацията с потребителя-клиент и изпращането на информационни съобщения отнасящи се до стадия на изпълнение на поръчката, предоставянето на уточнения във връзка с поръчката и изобщо информация за направените покупки, доставката на поръчката на посочено от потребителя-клиента място, потвърждаването и идентифицирането на потребителя-клиента в случай на необходимост и информирането за наличните запаси в www.ihouse.bg . Посетителят/регистрираният потребител се уведомява, че предоставянето на горепосочените задължителни лични данни, както и данните за транзакциите му, е необходимо условие и предпоставка за правилното изпълнение на договора за поръчка и доставката на продуктите и услугите. Поради тази причина не се изисква съгласието на потребителя-клиента за тази конкретна обработка.

Всеки потребител клиент, който използва www.ihouse.bg, се информира, че личните данни, свързани с приемане, изпълнение и доставка на поръчка, както и въпроси, свързани със закупуване на продукти и услуги на “БУДАС“ ЕООД и поръчките в www.ihouse.bg, ще бъдат подложени на обработка с цел обслужването на потребителите/клиентите от служителите на “БУДАС“ ЕООД

“БУДАС“ ЕООД предоставя лични данни само на куриери във връзка с осъществяване на доставки и не предоставя, не продава, нито споделя по какъвто и да било начин Вашите лични данни с трети лица, нито с други компании.

Никаква друга обработка или предаване на лични данни на потребители-клиенти няма да се извършва от “БУДАС“ ЕООД и онлайн магазина й (www.ihouse.bg), освен обработката по б.2 по-долу, за което “БУДАС“ ЕООД е получила предварителното съгласие на потребителите-клиентите, или ако това бъде изискано от закона или от компетентен надзорен или съдебен орган.

б.2 Обработка, изискваща съгласие

б.2.1) За изпращането на регистрирания потребител-клиент на търговска информация и промотиращи съобщения от “БУДАС“ ЕООД и www.ihouse.bg, регистрираният потребител/клиент трябва предварително да е дал изричното си съгласие.

Целта на обработването на данните на регистрирания потребител-клиент е изпращането на търговски и промотиращи съобщения “БУДАС“ ЕООД, представянето на специални промоции и намаления на www.ihouse.bg, и пласмента на нови или алтернативни продукти и брошури на www.ihouse.bg.
Вие можете да оттеглите по всяко време даденото съгласие и да не получавате такъв вид съобщения от www.ihouse.bg, като изпратите заявката си по e-mail на електронен адрес sales.budasinterior@gmail.com.

б.2.2.) “БУДАС“ ЕООД уведомява също така своя регистриран потребител/клиент, че може да обработва личните му данни и да провежда проучвания, за да подобри услугите си за регистрирани потребители/клиенти. Като част от този процес, “БУДАС“ ЕООД има възможност да отчита своите нужди и да предприема необходимите стъпки за популяризиране на своите продукти и услуги, за да подобри управлението на своята клиентела и да промотира продуктите си. За да могат регистрираните потребители/клиенти да получават персонализирани оферти и информация въз основа на покупките, осъществени в онлайн магазина на фирмата, те трябва да дадат съгласието си за анализ на тяхното потребителско поведение (профилиране), извършвано изключително при автоматизирана обработка и по-специално следните данни получени от транзакциите на потребителя-клиента.

– Продукти закупени от него на www.ihouse.bg
– Честота на посещенията в www.ihouse.bg

– Продукти, които е сложил в кошницата или в списъка на предпочитаните в www.ihouse.bg
– Демографски данни, които е декларирал в www.ihouse.bg
– Години на присъствие като регистриран потребител/клиент в www.ihouse.bg
– Участие в промоции
– Разходи направени при покупка в www.ihouse.bg
– История на поръчките в www.ihouse.bg

Целта на този процес е да се оптимизира пазарният опит на регистрираните потребители-клиенти, поощряването им, комуникацията между продукти и услуги, съобразени с нуждите на клиентите на “БУДАС“ ЕООД, получаването от регистрираните потребители-клиенти на персонализирани оферти и информация, които ги касаят пряко, както и поканата за участие, с възнаграждение или не, в проучвания за формирането на уебсайта “БУДАС“ ЕООД, за оценката на тенденциите на пазара и на продуктите и услугите въз основа на покупките, които е направил.

Посетителят/регистрираният потребител-клиент е уведомен, че личните му данни могат да бъдат обработени от “БУДАС“ ЕООД, дори и без негово съгласие, в случай на изпълнение на задълженията й по закон, като например когато съответните данни се изискват от данъчни власти или от банкови органи в хода на одити или от компетентните надзорни и съдебни органи.

в) Получатели на данни: За данните, необходими за обслужването на всяка от посочените по-горе цели на обработка и в рамките на компетентностите на всеки получател, получателите на данните на регистрирания клиент-потребител са или могат да бъдат:
i. Компетентните служители на “БУДАС“ ЕООД
ii. Данъчните власти и банкови органи в случай на одит
iii. Външни сътрудници, които предоставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, куриерски услуги, или групова доставка на продукти, услуги по установяване на продукти и анализ на данни от покупки, на които се предават, при строги ограничения и процедури, необходимите данни за изпълнението на техните задължения. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване на “БУДАС“ ЕООД и само съобразно указанията на “БУДАС“ ЕООД.

г) Права на субекта на данните: Всеки регистриран потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016. и по-специално членове 12-23 от него и националното законодателство, и по-специално: 

i. правото на информация и достъп до данните, обработвани от “БУДАС“ ЕООД, 

ii) правото на ограничаване на обработването на данните му, 

iii) правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни, 

iv) правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни и 

v) правото на преносимост на данните му.

Упражняването на горепосочените права може да стане:
• директно онлайн чрез потребителския акаунт в www.ihouse.bg
• с подаване на молба на електронен адрес: sales.budasinterior@gmail.com
• на адрес: Пловдив, ул. Кукленско шосе 35 (Interior House Plovdiv)

“БУДАС“ ЕООД декларира, че никакво друго използване на личните данни на посетителя/регистрирания потребител няма да се прави за цели, различни от посочените в тези правила, без предварителното му уведомяване и при необходимост – съгласието му.

По-специално:
За правото на достъп и корекция/допълване на личните данни, фирмата дава възможност на регистрираните потребители-клиенти на www.ihouse.bg да преглеждат, коригират/допълват личните си данни, чрез потребителския си акаунт в www.ihouse.bg

Всеки регистриран потребител-клиент е уведомен, че има право да оттегли съгласието си за обработка на данните му  в www.ihouse.bg чрез изпращане на имейл на наш служител на email адрес: info@ihouse.bg

В случай на упражняване на някое от горепосочените права на регистрирания потребител-клиент, БУДАС ЕООД, ще предприеме всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на един (1) месец от подаването му. В този случай регистрираният потребител-клиент се уведомява, че необходимият минимум от личните му данни ще бъде запазен, за да се защитят законните интереси на фирмата.

д) Срок на съхранение на личните данни: Данните на посетителя-потребителя-клиент се въвеждат и обработват от БУДАС ЕООД, до приключването на конкретната поръчка.
Записаните данни на регистрирания потребител-клиент ще бъдат задържани и обработвани докато регистрираният-клиент не поиска заличаването на акаунта му или за всяка обработка на данните му въз основа на негово съгласие – докато не заяви оттеглянето на съгласието си за целите на предоставянето на услуги на БУДАС ЕООД,. Въпреки това, някои необходими лични данни, отнасящи се до взаимоотношенията му с БУДАС ЕООД, както и информацията, съгласието и оттеглянето на съгласието му за обработката на неговите данни, ще останат като информация за регистрирания потребител-клиент, с оглед да се осигури доказателство за законосъобразност на обработката на данните му от БУДАС ЕООД, и за защита при юридически претенции на страните.

е) Специална категория данни: Членът се уведомява, че БУДАС ЕООД, не събира и не изисква разкриване на чувствителни лични данни (данни от специална категория) за целите на www.ihouse.bg.

За упражняването на своите права членът може да се обърне към БУДАС ЕООД, (на електронен адрес: info@ihouse.bg и на телефон +359 897 781 777).
При всички случаи всеки регистриран потребител-клиент, като субект на лични данни, има право да отправи запитване до наш служител за начина на обработка и защита на личните му данни и ако счита, че отговорът не го удовлетворява, той има право на жалба до компетентния надзорен орган (орган по защита на личните данни).

БУДАС ЕООД декларира, че никакво друго използване на личните данни на посетителя/регистрирания потребител няма да се прави за цели, различни от посочените в тези правила, без предварителното му уведомяване и при необходимост – съгласието му.